Povinně zveřejňované informace

Většina lidí přeceňuje co mohou dokázat za jeden rok a podceňuje co mohou udělat za deset let.

MÁTRA TRANSPORT a.s.

  • Erbenova 134, 256 01 Benešov

  • IČ: 14803241

  • DIČ: CZ14803241

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku – obchodním rejstříku dne 28.5.1991, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 745.

Oznámení představenstva společnosti MÁTRA TRANSPORT a.s.

Valná hromada MÁTRA TRANSPORT a.s., IČ 14803241, se sídlem Benešov, Erbenova 134, PSČ 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 745.

Základní kapitál: 10 milionů českých
Akcie: 20 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč