Pro média

Jsme s vámi

Většina lidí přeceňuje co mohou dokázat za jeden rok a podceňuje co mohou udělat za deset let.